شرکت ایمن حصار پویا ، اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند

کارخانه قند و شکرایمیشلی باکو
کشور آذربایجان
فنس الکتریکی

 

کارخانه قند و شکرایمیشلی باکو (دومین کارخانه قند خاورمیانه)

کشور آذربایجان

لطفا رای بدهید!
[Total: 0 Average: 0]