آیا فنس الکتریکی کشنده است؟

آیا فنس الکتریکی کشنده است؟ – از آنجاییکه حفاظت اماکن بایستی از امنیت بسیار بالایی برخوردار باشد، کلیه قطعات این سیستم با بهترین کیفیت تهیه و ساخته شده و مشخصات و عملکرد آن مطابق با الزامات استانداردهای  BS EN 60335-2-76 , EN 61011 ,  EN 610011/2   است. این شرکت فنس الکتریکی متناسب با هرگونه حیوانی را بر […]