آیا فنس الکتریکی کشنده است ؟

آیا فنس الکتریکی کشنده است ؟

آیا فنس الکتریکی کشنده است ؟ از آنجاییکه حفاظت اماکن بایستی از امنیت بسیار بالایی برخوردار باشد، کلیه قطعات این سیستم با بهترین کیفیت تهیه و ساخته شده و مشخصات و عملکرد آن مطابق با الزامات استانداردهای IEC 60335-2-76 و BSI1722-part 17 است.این شرکت فنس الکتریکی متناسب  با هرگونه حیوانی را بر اساس ...