وزارت نیرو

فنس الکتریکی

پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در وزارت نیرو پروژه های اجرا شده در شرکت های آب منطقه ای و آبفا نام پروژه تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلام انبار آب ایلام تاسیسات سد کلان همدان سد کرمانشاه تصفیه خانه آب و فاضلاب مازندران تصفبه خانه آب و فاضلاب قم مخزن آب و […]

سایر ارگان ها و سازمان ها

فنس الکتریکی صنعتی

پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در سایر وزارتخانه ها و سازمان ها پروژه های اجرا شده در شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها نام پروژه سیلوی16 هزار تنی شهید زارعی همدان دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه آزاد اهواز انبار برق باغستان شرکت ملی مس ایران انبار شرکت سرمایه گذاری جاهد […]

وزارت نفت

شرکت ایمن حصار پویا

پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در وزارت نفت پروژه های اجرا شده در شرکت های گاز نام پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز شهریار ایستگاه تقلیل فشار گاز باسمنج تبریز ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین ایستگاه تقویت فشار گاز ارومیه ایستگاه تقویت فشار گاز نیک پی زنجان سایت تقویت فشار گاز  CGS1 سایت […]