وزارت نیرو

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب ایلامتاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلامسیستم مایکروویوشرکت تولید نیروی برق شازند اراکنیروگاه حرارتی شازند اراکفنس الکتریکیشرکت آب منطقه ای همدانتاسیسات سد کلان همدانفنس الکتریکیشرکت آب منطقه ای همدانتاسیسات سد کلان همدانفنس الکتریکیشرکت آب و فاضلاب استان زنجانمخزن آب و فاضلاب زنجانسیم میکروفونیشرکت آب و فاضلاب استان ...
سایر ارگان ها و سازمان ها

سایر ارگان ها و سازمان ها

دانشگاه امام صادق (ع)فنس الکتریکیشرکت ملی صنایع مس ایرانفنس الکتریکیشرکت بازرگانی دولتی ایرانفنس الکتریکیشرکت مادر تخصصی برق حرارتیفنس الکتریکی اجرا سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند پروژه های اجرا شده در سایر وزارتخانه ها و سازمان ها سایر سازمان ها نام پروژه تاریخ اجرا پروژه کارفرما پروژه نوع سیستم اجرا شده سیلوی16 ...
وزارت نفت

وزارت نفت

پروژه های اجرا شده کابل میکروفونی در وزارت نفت سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند Previous Next شرکت های گاز نام پروژهتاریخ اجرا پروژهکارفرما پروژهنوع سیستم اجرا شده ایستگاه تقویت فشار گاز شهریار 1386 شرکت گاز استان تهران سیم میکروفونی ایستگاه تقلیل فشار گاز باسمنج تبریز 1386 شرکت گاز استان آذربایجان ...