پروژه های بین المللی

کابل میکروفونی

ehp Projects 2016 مجموعه تفریحی Dream Land کشور آذربایجان اجرا پروژه فنس الکتریکی و کابل میکروفونی 2014  کارخانه های کاغذ پلاستیک و کارتن سومگایت  کشور آذربایجان اجرا پروژه فنس الکتریکی 2016 کارخانه قند و شکرایمیشلی باکو (دومین کارخانه قند خاورمیانه) اجرا پروژه فنس الکتریکی 2013 انبار مرکزی خیردالان شرکت هلدینگ آذرسان کشور آذربایجان اجرا پروژه […]

وزارت نیرو

فنس الکتریکی

پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در وزارت نیرو پروژه های اجرا شده در شرکت های آب منطقه ای و آبفا نام پروژه تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلام انبار آب ایلام تاسیسات سد کلان همدان سد کرمانشاه تصفیه خانه آب و فاضلاب مازندران تصفبه خانه آب و فاضلاب قم مخزن آب و […]

سایر ارگان ها و سازمان ها

فنس الکتریکی صنعتی

پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در سایر وزارتخانه ها و سازمان ها پروژه های اجرا شده در شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها نام پروژه سیلوی16 هزار تنی شهید زارعی همدان دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه آزاد اهواز انبار برق باغستان شرکت ملی مس ایران انبار شرکت سرمایه گذاری جاهد […]

وزارت نفت

شرکت ایمن حصار پویا

پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در وزارت نفت پروژه های اجرا شده در شرکت های گاز نام پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز شهریار ایستگاه تقلیل فشار گاز باسمنج تبریز ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین ایستگاه تقویت فشار گاز ارومیه ایستگاه تقویت فشار گاز نیک پی زنجان سایت تقویت فشار گاز  CGS1 سایت […]

پروژه های حیات وحش

فنس الکتریکی مخصوص حیات وحش

پروژه فنس الکتریکی مخصوص حیوانات Location: Iran -Karaj 2016 electric fence Arrow-home فنس الکتریکی مخصوص شیر فنس الکتریکی مخصوص خرس حفاظت از حیات وحش بر اساس گزارشی از صندوق جهانی طبیعت (WWF)، تا سال ۲۰۲۰ حدود ۶۶ درصد از حیوانات حیات وحش، از روی کره زمین ناپدید خواهند شد. باید بدانید که حفاظت از حیات […]

پروژه های خصوصی

فنس الکتریکی مخصوص صنایع و تاسیسات

پروژه های بخش خصوصی Location: Iran 2016 electric fence Arrow-home پروژه های اجرا شده فنس الکتریکی EHP Arrow-home EHP پروژه های خصوصی شرکت ایمن حصار پویا در راستا توسعه و گسترش سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند ، همچون فنس الکتریکی به گسترش دانش و توسعه علمی این سیستم ها می پردازد . این شرکت با […]