حفاظت از حریم شخصی

حفاظت از منزل

حفاظت از حریم شخصی بحث حفاظت ازحریم شخصی و حفاظت و حراست از مجموعه ها همیشه یکی از مشکلات و دغدغه های اصلی انسان بوده، که در طول زمان به دلیل زیر ساخت های سنتی و ضعیف، اکثر اماکن اغلب در معرض آسیب، سرقت و دزدی کلان یا جزئی قرار می گرفته است. با توجه […]

صفحه اصلی

فنس الکتریکی

شرکت ایمن حصار پویا نماینده انحصاری شرکت APS انگلستان اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظتی پیرامونی در ایران سوالات متداول همکاری درباره ما – Since 1383 – Electric Fence درباره فنس الکتریکی فنس الکتریکی نیمه صنعتی سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند پیشرفته و ایده آلیست که با ارائه حصاری نفوذ ناپذیر علاوه بر آوردن شوک استاندارد […]