فنس

فنس

فنس بحث حفاظت و حراست از مجموعه ها و حریم شخصی همیشه یکی از مشکلات و دغدغه های اصلی انسان بوده، که در طول زمان به دلیل زیر ساخت های سنتی و ضعیف، اکثر اماکن اغلب در معرض آسیب، سرقت و دزدی کلان یا جزئی قرار می گرفته است.با ...
گالری تصاویر

گالری تصاویر

آموزش کاربرد فنس الکتریکی مخصوص حیوانات اهلی ...
صفحه اصلی

صفحه اصلی

شرکت ایمن حصار پویا نماینده انحصاری شرکت APS انگلستاناولین ارائه دهنده سیستم های حفاظتی پیرامونی در ایران مشاوره همکاری درباره ما - Since 1383 - Electric Fence درباره فنس الکتریکی فنس الکتریکی نیمه صنعتی سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند پیشرفته و ایده آلیست که با ارائه حصاری نفوذ ناپذیر علاوه بر ...