صفحه اصلی

فنس الکتریکی

شرکت ایمن حصار پویا نماینده انحصاری شرکت APS انگلستان اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظتی پیرامونی در ایران سوالات متداول همکاری درباره ما – Since 1383 – Electric Fence درباره فنس الکتریکی فنس الکتریکی نیمه صنعتی سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند پیشرفته و ایده آلیست که با ارائه حصاری نفوذ ناپذیر علاوه بر آوردن شوک استاندارد […]