محصولات

حفاظت مایکروویو

سیستم های فرستنده و گیرنده ماکروویو یکی از موثرترین و مطمئن ترین سیستم های امنیتی و حفاظتی به ویژه برای مکان هایی که حصاری در پیرامون آن ها وجود ندارد می باشد.

مشاهده

فنس الکتریکی

از مهمترین و قابل اعتمادترین روش های حفاظت پیرامونی و تامین امنیت زیرساخت ها، تاسیسات صنعتی و اماکن مهم، حفاظت منطقه توسط انواع حصارهای الکتریکی می باشد.

مشاهده

سیم میکروفونی

از روش های حفاظت پیرامونی هوشمند، حفاظت توسط کابل های میکروفونی می باشد. در این نوع حفاظت پیرامونی عوامل مزاحم شناسایی، نوع و مختصات دقیق آن ها به اپراتور اعلام می شود.

مشاهده