ویدئوهای مرتبط با فنس الکتریکی

در این صفحه از سایت شرکت ایمن حصار پویا، شما قادر خواهید بود ویدئو های پروژه های مختلف، نحوه عملکرد، نحوه فعال شدن آلارم ها و تست فنی سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند فنس الکتریکی را مشاهده کنید.

معرفی و عملکرد فنس الکتریکی

تست فنس الکتریکی

عدم تاثیر بارندگی بر عملکرد فنس الکتریکی

بارندگی باعث ایجاد الارم کاذب فنس الکتریکی نمی شود

بارندگی تاثیر سوء بر عملکرد سیستم فنس الکتریکی ندارد

تست اتصال کوتاه فنس الکتریکی هوشمند

تست آلارم در صورت باز شدن درب ورودی متصل به فنس الکتریکی