شرکت ایمن حصار پویا ، اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند

شرکت آب و فاضلاب ایلام
تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلام
سیستم مایکروویو
شرکت تولید نیروی برق شازند اراک
نیروگاه حرارتی شازند اراک
فنس الکتریکی
شرکت آب منطقه ای همدان
تاسیسات سد کلان همدان
فنس الکتریکی
شرکت آب منطقه ای همدان
تاسیسات سد کلان همدان
فنس الکتریکی
شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
مخزن آب و فاضلاب زنجان
سیم میکروفونی
شرکت آب و فاضلاب استان قم
تصفبه خانه آب و فاضلاب قم
فنس الکتریکی
شرکت آب و فاضلاب ایلام
انبار آب ایلام
سیستم مایکروویو

شرکت های آب منطقه ای و آبفا

نام پروژه

تاریخ اجرا پروژه

کارفرما پروژه

نوع سیستم اجرا شده

شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها

تاریخ اجرا پروژه

نوع سیستم اجرا شده