پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در سایر وزارتخانه ها و سازمان ها

پروژه های اجرا شده در شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها

نام پروژه
سیلوی16 هزار تنی شهید زارعی همدان
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه آزاد اهواز
انبار برق باغستان
شرکت ملی مس ایران
انبار شرکت سرمایه گذاری جاهد
زندان شهرستان دهدشت
زندان شهرستان گچساران
تاسیسات زندان مرند
تاریخ اجرا
1394
1394
1395
1397
1398
1399
1399
1399
در حال اجرا
کارفرما
شرکت بازرگانی دولتی ایران
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه آزاد اهواز
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی
شرکت ملی صنایع مس ایران
وزارت جهاد کشاورزی
اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد
اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد
اداره کل زندان های آذربایجان شرقی
سیستم اجرا شده
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
سیستم ماکروویو
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی