شرکت ایمن حصار پویا ، اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند

فنس الکتریکی مخصوص شیر

فنس الکتریکی مخصوص حیات وحش
فنس الکتریکی

فنس الکتریکی مخصوص خرس