آیا فنس الکتریکی کشنده است؟

آیا فنس الکتریکی کشنده است؟ – از آنجاییکه حفاظت اماکن بایستی از امنیت بسیار بالایی برخوردار باشد، کلیه قطعات این سیستم با بهترین کیفیت تهیه و ساخته شده و مشخصات و عملکرد آن مطابق با الزامات استانداردهای  BS EN 60335-2-76 , EN 61011 ,  EN 610011/2   است. این شرکت فنس الکتریکی متناسب با هرگونه حیوانی را بر […]

شوک استاندارد چیست؟

کاربرد فنس الکتریکی- پست های فوق توزیع

شوک استاندارد چیست و چگونه عمل می کند ؟ هر دستگاه پردازشگر و انرژی دهنده به دو زون سیستم متصل شده و با توجه به برنامه ­ریزی و تنظیمات سیستم که از اتاق کنترل صورت خواهد گرفت، شوک کنترل شده را در زون ها ایجاد می نماید . در صورت تعارض به هر قسمت از […]